در دست احداث

محصولات

 

تحلیل خبر: جمع آوری، دسته بندی، تحلیل و پردازش اخبار و اطلاعات خبرگزاری ها، سایت های خبری و شبکه های اجتماعی با استفاده از روش های پیشرفته تحلیل متون

تحلیل علم: استخراج، دسته بندی و تحلیل شبکه علمی و دانشگاهی کشور با استفاده از هوش مصنوعی و بر اساس مقالات، اسناد و انتشارات داخلی و خارجی

هوش تجاری: کشف ارزش های پنهان کسب و کارهای مختلف از طریق پردازش داده های درون سازمانی و برون سازمانی

متن کاوی سازمانی: پردازش و تحلیل متون و استاد سازمانی فارسی و انگلیسی و کشف ساختارها و ارزش های پنهان در آنها

کلان داده: مشاوره، آموزش، نیازسنجی و پیاده سازی ساختارهای مبتنی بر کلان داده درون سازمانی و برون سازمانی

آرمان دانا: مدیریت جلسات، اسناد، همکاری ها و مشارکت تیم های سازمانی به کمک فناوری وب ۲ و شبکه های اجتماعی در جهت مدیریت دانش در سازمان

آموزش: مشارکت در توسعه و ارتقای علمی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی و به طور خاص تحلیل و پردازش اطلاعات

امنیت: ایجاد ساختارهای امن و جلوگیری از نفوذ، هک و خرابکاری در برنامه های کاربردی و فضای وب برای سازمان ها