سامانه نگاره پرداز

برای پردازش و تحلیل تصاویر و ویدئو؛ و ردیابی و استخراج الگوها و اشیاء مهم ازآن ها، سامانه نگارپرداز تعریف می شود تا کاربران و توسعه دهنده های مختلف بتوانند از این ابزارها برای سامانه های خود استفاده کنند. در این سامانه ابزارهای مختلفی همچون جستجوی تصویر، تشخیص چهره، تصدیق چهره، تعیین هویت چهره، تشخیص احساسات چهره، شناسایی اشیاء، برچسب گذاری تصاویر و توصیف تصاویر می باشد.

سامانه متن افزار

با توجه به اینکه مفاهیم پردازش متن و ابزار های آن تا حدی ناملموس به نظر می رسد، سامانه متن افزار طراحی شده شده تا کاربران مختلف با ابزارهای متنوع پردازش متن آشنا شده و کاربردهای آن را از نزدیک مشاهده کنند. در این سامانه ابزارهای مختلفی همچون برچسب زن ادات سخن، موجودیت های اسمی، تشخیص مرجع ضمایر و عبارات ارجاعی، استخراج کلمات کلیدی، استخراج عبارات اسمی، تشخیص دهنده کلمات غیر مفهومی، تقطیع گر متون و استخراج رابطه تشخیص نقل قول قرار دارد وکاربران می توانند به صورت برخط از این ابزارها استفاده کنند.

پیکره های زبان فارسی

با توجه به نبود پیکره های خاص در زبان فارسی، شرکت آرمان رایان به عنوان یک مجموعه پیشرو جهت کمک به علاقمندان زبان فارسی و پردازش زبان طبیعی، پیکره های موجودیت های اسمی، هم ارجاعی های درون سندی، محاوره ای و تحلیل احساسات را ایجاد نموده است.

سامانه سخن پرداز

پیچیده ترین موضوع در پردازش گفتار، بازشناسی گفتار می باشد که کاربردهای بسیاری دارد. سامانه سخن پرداز ابزاری در اختیار کاربران و توسعه دهندگان نرم افزاری قرار می دهد که با استفاده از آن، می توانند فایل های گفتاری فارسی معیار را که با لهجه های و میکروفون های متنوع ضبط شده است را به متن زبان فارسی معیار تبدیل کند.